Zákon  č.  309/2018 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
FORMY PLNĚNÍ. DÁVKY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ.;Příspěvek na bydlení.;Zabezpečení ve stavu nouze. Životní minimum.;
Schváleno (Vydáno): 04.12.2018 Účinnost od: 01.01.2019
Uveřejněno v č. 153/2018 Sbírky zákonů na straně 5293