Vyhláška  č.  310/2018 Sb.
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
o krajských normativech
Oblasti úpravy:
SPRÁVA ŠKOLSTVÍ. VÝCHOVA. VZDĚLÁVÁNÍ.;Prémie, odměny a příplatky.;Mzdy pracovníků školství.;Státní finanční politika.;Kraje. Vyšší územní samosprávné celky.;
Schváleno (Vydáno): 12.12.2018 Účinnost od: 01.01.2019
Uveřejněno v č. 154/2018 Sbírky zákonů na straně 5298