Sdělení  č.  311/2018 Sb.
Ministra práce a sociální péče
o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2018 pro účely zákona o zaměstnanosti
Oblasti úpravy:
Průměrný výdělek.;
Schváleno (Vydáno): 12.12.2018 Účinnost od: 20.12.2018
Uveřejněno v č. 154/2018 Sbírky zákonů na straně 5305