Sdělení  č.  312/2018 Sb.
Českého statistického úřadu
o aktualizaci Klasifikace stavebních děl CZ-CC
Oblasti úpravy:
Statistika.;Klasifikace a číselníky. Kódy.;
Schváleno (Vydáno): 13.12.2018 Účinnost od: 01.01.2019
Uveřejněno v č. 154/2018 Sbírky zákonů na straně 5306