Sdělení  č.  313/2018 Sb.
Českého statistického úřadu
o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF)
Oblasti úpravy:
MĚNA. OBĚH PENĚZ.;Statistika.;Klasifikace a číselníky. Kódy.;Fondy.;
Schváleno (Vydáno): 13.12.2018 Účinnost od: 01.01.2019
Uveřejněno v č. 154/2018 Sbírky zákonů na straně 5308