Vyhláška  č.  314/2018 Sb.
Ministerstva vnitra
, kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
OKRESNÍ ÚŘADY. OBVODNÍ A OBECNÍ ÚŘADY.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;Matrika. Matriční úřad. Rodný,oddací a úmrtní list. Prohlášení partnerství;Jméno. Rodinný stav.;
Schváleno (Vydáno): 14.12.2018 Účinnost od: 01.01.2019
Uveřejněno v č. 155/2018 Sbírky zákonů na straně 5314