Vyhláška  č.  315/2018 Sb.
Ministerstva zdravotnictví
o strategickém hlukovém mapování
Oblasti úpravy:
DOPRAVA OBECNĚ;OCHRANA PŘED HLUKEM A VIBRACEMI V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ.;Mapy, mapování, kartografie.;
Schváleno (Vydáno): 17.12.2018 Účinnost od: 20.12.2018
Uveřejněno v č. 155/2018 Sbírky zákonů na straně 5315