Sdělení  č.  317/2018 Sb.
Ministerstva práce a sociálních věcí
o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů představitelů podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
ÚSTŘEDNÍ ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY.;Základní předpisy o mzdách a platech.;Mzdy poslanců zastupitelských sborů.;
Schváleno (Vydáno): 14.12.2018 Účinnost od: 20.12.2018 Zrušeno: 01.01.2020
Uveřejněno v č. 156/2018 Sbírky zákonů na straně 5331