Sdělení  č.  318/2018 Sb.
Ministerstva práce a sociálních věcí
o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Základní předpisy o mzdách a platech.;Mzdy pracovníků státního zastupitelství (prokuratury).;
Schváleno (Vydáno): 14.12.2018 Účinnost od: 20.12.2018 Zrušeno: 01.01.2020
Uveřejněno v č. 156/2018 Sbírky zákonů na straně 5332