Nařízení  č.  320/2018 Sb.
Vlády České republiky
, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2019 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
Oblasti úpravy:
SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ. DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ. STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA.;Státní finanční podpory.;Příspěvek na bydlení.;
Schváleno (Vydáno): 12.12.2018 Účinnost od: 01.01.2019 Zrušeno: 01.01.2020
Uveřejněno v č. 157/2018 Sbírky zákonů na straně 5338