Nařízení  č.  321/2018 Sb.
Vlády České republiky
o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)
Oblasti úpravy:
Náhrada mzdy - ušlého výdělku.;Pracovní úrazy.;Nemoci z povolání.;
Schváleno (Vydáno): 03.12.2018 Účinnost od: 01.01.2019
Uveřejněno v č. 157/2018 Sbírky zákonů na straně 5340