Nařízení  č.  322/2018 Sb.
Vlády České republiky
, kterým se mění nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
OCHRANA UTAJOVANÝCH SKUTEČNOSTÍ. STÁTNÍ, HOSPODÁŘSKÉ a SLUŽEBNÍ TAJEMSTVÍ.;
Schváleno (Vydáno): 17.12.2018 Účinnost od: 01.01.2019
Uveřejněno v č. 157/2018 Sbírky zákonů na straně 5343