Nařízení  č.  323/2018 Sb.
Vlády České republiky
, kterým se mění nařízení vlády č. 244/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky
Oblasti úpravy:
Výkaznictví. Sociálně ekonomické informace.;Statistika.;Vývoz, dovoz a průvoz zboží a služeb.;
Schváleno (Vydáno): 03.12.2018 Účinnost od: 01.01.2019
Uveřejněno v č. 157/2018 Sbírky zákonů na straně 5345