Nařízení  č.  324/2018 Sb.
Vlády České republiky
o výši úhrad za zkoušky lékařů, zubních lékařů a farmaceutů
Oblasti úpravy:
ZPŮSOBILOST PRO POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, POSTAVENÍ, FUNKCE;Platební vztahy. Placení. Inkaso.;Lékárníci. Farmaceuti.;Lékaři a dentisti.;
Schváleno (Vydáno): 03.12.2018 Účinnost od: 01.01.2019
Uveřejněno v č. 157/2018 Sbírky zákonů na straně 5346