Sdělení  č.  52/2018 Sb.m.s.
Ministerstva zahraničních věcí
o sjednání Dodatkového protokolu k Trestněprávní úmluvě o korupci
Oblasti úpravy:
Podplácení. Korupce.;Mnohostranné mezinárodní smlouvy.;
Schváleno (Vydáno): 09.11.2017 Účinnost od: 01.01.2019
Uveřejněno v č. 35/2018 Sbírky mezinárodních smluv na straně 1074