Sdělení  č.  53/2018 Sb.m.s.
Ministerstva zahraničních věcí
, kterým se vyhlašuje Rozhodnutí správní rady ze dne 28. června 2018 pozměňující pravidlo 154 odst. 1 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů a článek 4 Disciplinárního řádu kvalifikovaných zástupců (CA/D 6/18)
Oblasti úpravy:
Autorské osvědčení a patent. Patentové právo.;Evropský patent. Evropská patentová přihláška.;Ochrana práv k vynálezům.;Mnohostranné mezinárodní smlouvy.;
Schváleno (Vydáno): 28.06.2018 Účinnost od: 01.01.2019
Uveřejněno v č. 35/2018 Sbírky mezinárodních smluv na straně 1086