Vyhláška  č.  326/2018 Sb.
Energetického regulačního úřadu
, kterou se mění vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění vyhlášky č. 416/2016 Sb.
Oblasti úpravy:
Plynárenství. Topný plyn.;Energetické zdroje. Paliva. Uhlí. Ropa. Zemní plyn. Uran. Rašelina.;Správa a organizace průmyslu a energetiky.;
Schváleno (Vydáno): 18.12.2018 Účinnost od: 01.01.2019
Uveřejněno v č. 158/2018 Sbírky zákonů na straně 5354

Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 54, pokud jde o § 52 odst. 6 písm. b), a čl. I bodu 55, pokud jde o § 52 odst. 9 písm. b), nabývají účinnosti 1.2.2019 a ustanovení čl. I bodu 59 a čl. I bodu 65 nabývají účinnosti 1.7.2019.