Nařízení  č.  327/2018 Sb.
Vlády České republiky
, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 143/2012 Sb., o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do povrchových vod
Oblasti úpravy:
Povrchové a podzemní vody.;Souhlas s vypouštěním odpadních vod odchylně od v.z..;Odpadní vody. Čištění odpadních vod.;Jakost vod. Ochrana vod. Ukazatele přípustného stupně znečištění vod.;
Schváleno (Vydáno): 17.12.2018 Účinnost od: 01.01.2019
Uveřejněno v č. 159/2018 Sbírky zákonů na straně 5378