Vyhláška  č.  328/2018 Sb.
Ministerstva životního prostředí
o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do vod povrchových
Oblasti úpravy:
Poplatky ostatní.;Odpadní vody. Čištění odpadních vod.;Jakost vod. Ochrana vod. Ukazatele přípustného stupně znečištění vod.;
Schváleno (Vydáno): 18.12.2018 Účinnost od: 01.01.2019
Uveřejněno v č. 159/2018 Sbírky zákonů na straně 5379