Vyhláška  č.  329/2018 Sb.
Ministerstva financí
, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
ROZPOČTOVÉ PRÁVO.;Organizační složky státu a územních samosprávných celků.;Účetnictví.;Fondy.;Státní rozpočet. Rozpočty územních celků, krajů a obcí.;
Schváleno (Vydáno): 20.12.2018 Účinnost od: 01.01.2019
Uveřejněno v č. 160/2018 Sbírky zákonů na straně 5394