Sdělení  č.  330/2018 Sb.
Ministra vnitra
o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Oblasti úpravy:
Orgány samosprávy měst, obcí a krajů. Základní územní samosprávné celky.;Volby.;
Schváleno (Vydáno): 19.12.2018 Účinnost od: 28.12.2018
Uveřejněno v č. 160/2018 Sbírky zákonů na straně 5406