Sdělení  č.  331/2018 Sb.
Energetického regulačního úřadu
o vydání cenových rozhodnutí
Oblasti úpravy:
Správa v oblasti cen.;Energetické zdroje. Paliva. Uhlí. Ropa. Zemní plyn. Uran. Rašelina.;Elektrická energie. Elektřina.;Plynárenství. Topný plyn.;Ceny. Obchodní přirážky a srážky. Tvorba cen. Tarify. Oceňování.;
Schváleno (Vydáno): 17.12.2018 Účinnost od: 01.01.2019
Uveřejněno v č. 160/2018 Sbírky zákonů na straně 5407