Nařízení  č.  332/2018 Sb.
Vlády České republiky
, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 263/2018 Sb.
Oblasti úpravy:
MZDA. PLATY. PRÉMIE A ODMĚNY. NÁHRADA MZDY.;Státní zaměstnanci. Veřejní zaměstnanci.;Základní předpisy o mzdách a platech.;Prémie, odměny a příplatky.;
Schváleno (Vydáno): 17.12.2018 Účinnost od: 01.01.2019
Uveřejněno v č. 161/2018 Sbírky zákonů na straně 5410