Vyhláška  č.  334/2018 Sb.
Ministerstva vnitra
, kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy), ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
OKRESNÍ ÚŘADY. OBVODNÍ A OBECNÍ ÚŘADY.;STÁTNÍ SPRÁVA. VEŘEJNÁ SPRÁVA.;
Schváleno (Vydáno): 20.12.2018 Účinnost od: 01.01.2019
Uveřejněno v č. 161/2018 Sbírky zákonů na straně 5412