Zákon  č.  335/2018 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Oblasti úpravy:
SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ. DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ. STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA.;FORMY PLNĚNÍ. DÁVKY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ.;SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. ORGANIZACE SOCIÁLNÍ POMOCI.;Zabezpečení ve stáří. Starobní důchod.;Pojistné na sociální zabezpečení. Příspěvek na st. politiku zaměstnanosti.;Zabezpečení ve stavu nouze. Životní minimum.;
Schváleno (Vydáno): 20.12.2018 Účinnost od: 31.12.2018
Uveřejněno v č. 162/2018 Sbírky zákonů na straně 5418

Pozn.: Ustanovení čl. VI a VII nabývají účinnosti 31.12.2018. Ustanovení čl. IV nabývá účinnosti 1.7.2019. Ostatní ustanovení zákona nabývají účinnosti 1.1.2019.