Sdělení  č.  54/2018 Sb.m.s.
Ministerstva zahraničních věcí
o sjednání Úmluvy č. 154 o podpoře kolektivního vyjednávání
Oblasti úpravy:
Mnohostranné mezinárodní smlouvy.;Mezinárodní smlouvy ve věcech práce.;
Schváleno (Vydáno): 19.06.1981 Účinnost od: 06.12.2018
Uveřejněno v č. 36/2018 Sbírky mezinárodních smluv na straně 1098