Sdělení  č.  55/2018 Sb.m.s.
Ministerstva zahraničních věcí
o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Indické republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických pasů
Oblasti úpravy:
Indie. Indická republika.;Dvojstranné mezinárodní smlouvy.;Mezinárodní smlouvy o pasech a vízech.;
Schváleno (Vydáno): 07.09.2018 Účinnost od: 15.11.2018
Uveřejněno v č. 36/2018 Sbírky mezinárodních smluv na straně 1108