Nařízení  č.  1/2019 Sb.
Vlády České republiky
o oborech státní služby
Oblasti úpravy:
Státní zaměstnanci. Veřejní zaměstnanci.;Ministerstva a ústřední orgány státní správy ČR.;
Schváleno (Vydáno): 12.12.2018 Účinnost od: 01.07.2019
Uveřejněno v č. 1/2019 Sbírky zákonů na straně 2