Vyhláška  č.  2/2019 Sb.
České národní banky
o evidenci krytých bloků
Oblasti úpravy:
DLUHOPISY OBECNĚ.;Prvotní evidence.;
Schváleno (Vydáno): 21.12.2018 Účinnost od: 01.02.2019
Uveřejněno v č. 1/2019 Sbírky zákonů na straně 8