Sdělení  č.  1/2019 Sb.m.s.
Ministerstva zahraničních věcí
o přístupu České republiky k Úmluvě o založení Evropského komunikačního úřadu
Oblasti úpravy:
Mnohostranné mezinárodní smlouvy.;Mezinárodní smlouvy o poště a telekomunikacích.;
Schváleno (Vydáno): 23.06.1993 Účinnost od: 01.12.2014
Uveřejněno v č. 1/2019 Sbírky mezinárodních smluv na straně 2