Zákon  č.  6/2019 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Vývoz, dovoz a průvoz zboží a služeb.;Daň z přidané hodnoty. DPH.;Osvobození od poplatků a daní. Prominutí daně a příslušenství daně.;Orgány státní finanční (úřady) správy. Daňové orgány. Správa daní.;
Schváleno (Vydáno): 20.12.2018 Účinnost od: 01.02.2019
Uveřejněno v č. 3/2019 Sbírky zákonů na straně 42

Pozn.: Podle ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb. nabývá tento zákon účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení, tj. 1.2.2019.