Zákon  č.  7/2019 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
NOTÁŘI.;
Schváleno (Vydáno): 19.12.2018 Účinnost od: 01.04.2019
Uveřejněno v č. 3/2019 Sbírky zákonů na straně 44