Sdělení  č.  8/2019 Sb.
Ministerstva zdravotnictví
o vydání Cenového předpisu 1/2019/FAR o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely a Cenového rozhodnutí 1/19-FAR, kterým se stanoví seznam ATC skupin, které v uvedené lékové formě nepodléhají cenové regulaci stanovením maximální ceny
Oblasti úpravy:
Správa v oblasti cen.;Lékárny. Léčiva, zdravotnické potřeby, prostředky zdravotnické techniky.;Ceny. Obchodní přirážky a srážky. Tvorba cen. Tarify. Oceňování.;Výroba a distribuce potravin. Zemědělsko-potravinářský komplex.;
Schváleno (Vydáno): 08.01.2019 Účinnost od: 17.01.2019
Uveřejněno v č. 3/2019 Sbírky zákonů na straně 45