Vyhláška  č.  10/2019 Sb.
Ministerstva financí
o způsobu oznamování a zasílání informací a přenosu dat provozovatelem hazardních her, rozsahu přenášených dat a jiných technických parametrech přenosu dat
Oblasti úpravy:
Hra, sázka, loterie, tombola. Hrací přístroje (automaty). Kasino.;
Schváleno (Vydáno): 15.01.2019 Účinnost od: 01.04.2019
Uveřejněno v č. 5/2019 Sbírky zákonů na straně 58

Pozn.: Ustanovení § 2 nabývá účinnosti 1.4.2019. Ostatní ustanovení nabývají účinnosti 1.6.2019.