Vyhláška  č.  11/2019 Sb.
České národní banky
o vydání bankovek po 100 Kč vzoru 2018 s přítiskem
Oblasti úpravy:
Bankovky. Státovky.;
Schváleno (Vydáno): 11.01.2019 Účinnost od: 30.01.2019
Uveřejněno v č. 6/2019 Sbírky zákonů na straně 194