Vyhláška  č.  12/2019 Sb.
České národní banky
o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2019 I
Oblasti úpravy:
Mince.;
Schváleno (Vydáno): 11.01.2019 Účinnost od: 30.01.2019
Uveřejněno v č. 6/2019 Sbírky zákonů na straně 195