Sdělení  č.  15/2019 Sb.
Ministerstva zdravotnictví
o vydání Cenového předpisu 1/2019/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů
Oblasti úpravy:
Správa v oblasti cen.;Náklady zdravotní péče.;Léčebná a preventivní péče. Lázně.;Lékárny. Léčiva, zdravotnické potřeby, prostředky zdravotnické techniky.;Ceny. Obchodní přirážky a srážky. Tvorba cen. Tarify. Oceňování.;Lékaři a dentisti.;
Schváleno (Vydáno): 07.01.2019 Účinnost od: 01.01.2019
Uveřejněno v č. 6/2019 Sbírky zákonů na straně 201