Nález  č.  16/2019 Sb.
Ústavního soudu
ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Azyl. Uprchlíci. Právní postavení utečenců.;Cizinecký režim.;Právní postavení cizinců.;
Schváleno (Vydáno): 27.11.2018 Účinnost od: 21.01.2019
Uveřejněno v č. 7/2019 Sbírky zákonů na straně 210