Sdělení  č.  17/2019 Sb.
Ministerstva financí
, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2019-2025 II, FIX %
Oblasti úpravy:
Státní dluhopisy.;
Schváleno (Vydáno): 22.11.2018 Účinnost od: 24.01.2019
Uveřejněno v č. 8/2019 Sbírky zákonů na straně 234