Sdělení  č.  18/2019 Sb.
Energetického regulačního úřadu
o vydání cenového rozhodnutí
Oblasti úpravy:
Ceny. Obchodní přirážky a srážky. Tvorba cen. Tarify. Oceňování.;Energetické zdroje. Paliva. Uhlí. Ropa. Zemní plyn. Uran. Rašelina.;
Schváleno (Vydáno): 16.01.2019 Účinnost od: 24.01.2019
Uveřejněno v č. 8/2019 Sbírky zákonů na straně 244