Nález  č.  19/2019 Sb.
Ústavního soudu
ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky statutárního města Mostu č. 6/2015, o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, o ochraně veřejné zeleně a o zlepšení vzhledu města
Oblasti úpravy:
Právní předpisy. Obecně závazné vyhlášky a nařízení obcí a krajů.;Ochrana veřejného pořádku.;
Schváleno (Vydáno): 11.12.2018 Účinnost od: 24.01.2019
Uveřejněno v č. 8/2019 Sbírky zákonů na straně 245