Vyhláška  č.  20/2019 Sb.
České národní banky
o vydání pamětní bankovky po 100 Kč vzoru 2019 ke 100. výročí budování československé měny
Oblasti úpravy:
Bankovky. Státovky.;
Schváleno (Vydáno): 16.01.2019 Účinnost od: 31.01.2019
Uveřejněno v č. 9/2019 Sbírky zákonů na straně 250