Vyhláška  č.  21/2019 Sb.
České národní banky
o vydání zlaté 100 000 000 Kč mince ke 100 letům česko-slovenské koruny
Oblasti úpravy:
Mince.;
Schváleno (Vydáno): 16.01.2019 Účinnost od: 31.01.2019
Uveřejněno v č. 9/2019 Sbírky zákonů na straně 253