Sdělení  č.  2/2019 Sb.m.s.
Ministerstva zahraničních věcí
o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Brazilskou federativní republikou o vzájemné správní pomoci v celních otázkách
Oblasti úpravy:
Brazílie. Brazilská federativní republika.;Dvojstranné mezinárodní smlouvy.;Mezinárodní smlouvy o clech a obchodu.;
Schváleno (Vydáno): 01.11.2012 Účinnost od: 30.01.2019
Uveřejněno v č. 2/2019 Sbírky mezinárodních smluv na straně 34