Sdělení  č.  3/2019 Sb.m.s.
Ministerstva zahraničních věcí
o přijetí Českou republikou změny Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, přijaté v Kigali dne 15. října 2016
Oblasti úpravy:
PÉČE O ČISTOTU OVZDUŠÍ. OCHRANA OZÓNOVÉ VRSTVY.;Mezinárodní smlouvy v oblasti životního prostředí.;Mnohostranné mezinárodní smlouvy.;
Schváleno (Vydáno): 15.10.2016 Účinnost od: 01.01.2019
Uveřejněno v č. 2/2019 Sbírky mezinárodních smluv na straně 60