Sdělení  č.  5/2019 Sb.m.s.
Ministerstva zahraničních věcí
o sjednání Dohody o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy mezi vládou České republiky a Radou ministrů Bosny a Hercegoviny
Oblasti úpravy:
Bosna a Hercegovina.;Dvojstranné mezinárodní smlouvy.;Mezinárodní smlouvy o vědecké a technické spolupráci.;Mezinárodní smlouvy v oblasti školství, kultury a sportu.;
Schváleno (Vydáno): 16.03.2018 Účinnost od: 04.10.2018
Uveřejněno v č. 3/2019 Sbírky mezinárodních smluv na straně 82