Vyhláška  č.  22/2019 Sb.
České národní banky
o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí založení Československého červeného kříže
Oblasti úpravy:
Pamětní mince.;
Schváleno (Vydáno): 16.01.2019 Účinnost od: 06.02.2019
Uveřejněno v č. 10/2019 Sbírky zákonů na straně 258