Sdělení  č.  23/2019 Sb.
Státní volební komise
o vyhlášení a uveřejnění výsledků dodatečných voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 26. ledna 2019
Oblasti úpravy:
Orgány samosprávy měst, obcí a krajů. Základní územní samosprávné celky.;Volby.;
Schváleno (Vydáno): 28.01.2019 Účinnost od: 29.01.2019
Uveřejněno v č. 10/2019 Sbírky zákonů na straně 260