Sdělení  č.  6/2019 Sb.m.s.
Ministerstva zahraničních věcí
o sjednání Dodatku k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Estonské republiky o vzájemném zastupování ve vydávání víz
Oblasti úpravy:
Estonsko. Estonská republika.;Dvojstranné mezinárodní smlouvy.;Mezinárodní smlouvy o pasech a vízech.;
Schváleno (Vydáno): 24.07.2018 Účinnost od: 01.08.2018
Uveřejněno v č. 4/2019 Sbírky mezinárodních smluv na straně 98