Vyhláška  č.  26/2019 Sb.
Ministerstva financí
o stanovení vyňatých účtů pro účely automatické výměny informací s jiným státem v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní
Oblasti úpravy:
Orgány státní finanční (úřady) správy. Daňové orgány. Správa daní.;Peněžní služby. Spoření, běžné účty, vklady, půjčky, úroky.;Mezinárodní smlouvy o daních. Zamezení dvojího zdanění.;
Schváleno (Vydáno): 29.01.2019 Účinnost od: 01.04.2019
Uveřejněno v č. 11/2019 Sbírky zákonů na straně 267